Workshopar

Att få dansa själv är en viktig beståndsdel i hur man skapar en relation till dansen som konstform. Vi erbjuder workshopar som kan vara fristående eller kopplade till en specifik föreställning. De innehåller uppvärmning av kroppen, en genomgång av grundstenarna inom den moderna och nutida dansen, samt rörelsematerial ur en föreställning eller en möjlighet att skapa rörelsematerial utifrån ett specifikt tema eller frågeställning.

Dansglädje, rörelsefrihet och kreativitet är grunden i dansworkshopen. Med individen i centrum vägleder ledaren, på ett tryggt och inspirerande sätt eleven till att våga uttrycka sig med sin kropp och sina känslor.

Dansworkshopen har sin grund i den samtida konstnärliga dansen. Vi arbetar med att finna olika rörelsekvaliteter, röra oss i olika riktningar och nivåer i rummet samt att uttrycka oss genom våra kroppar. Dansen är en kraftfull och ordlös uttrycksform där musiken har en viktig och inspirerande roll. En viktig del i workshopen är det egna skapandet.

Priser

  • max 60 minuter – 1500 kr
  • max 120 minuter – 2500 kr
  • Hel dag – 4500 kr

Samtliga priser är exklusive moms.
Priserna är inklusive resekostnader med reservationer.

Kontakt