Malin Bergman

Dansare/Praktikant

Malin Bergman studerar på Kungliga Svenska Balettskolan och gör sin praktik hos Norrdans.