Dancing Partners

Dancing Partners är ett nätverk med sex danskompanier från sex olika länder. Initiativet kom ursprungligen från Company Chameleon (Manchester/England), Thomas Noone Dance (Barcelona/Spanien) och Norrdans. Sedan har även Zawirowania Dance Theatre (Warzawa/Polen), Company E (Washington/USA) och Spellbound Contemporary Ballet (Rom/Italien) tillkommit.

Inom nätverket bjuder vi in varandra till olika möten där respektive danskompani är värd. Förutom att byta föreställningar med varandra försöker vi alltid vid dessa möten att erbjuda olika former av workshop såväl internt mellan kompanierna som utåt. Vi har även en kontinuerlig dialog där vi utbyter idéer och erfarenheter med varandra på olika nivåer.

Hittills har samarbetet inom Dancing Partners inneburit att vi på Norrdans har haft möjligheten att presentera sina föreställningar i England, Spanien och Polen. Vid tre tillfällen har vi varit värd för möten i Sverige. Dels i december 2013 då vi gästades av Chameleon och Thomas Noone Dance, dels i oktober 2014 då Zawirowania Dance Theatre och Company E var hos oss och nu i januari 2016. Senare under våren 2016 kommer Norrdans och Dancing Partners att samlas i Italien.

Läs mer på Dancing Partners internationella sida