Norrdans i skolan

Du hittar hela vårt utbud för skolan på

jojjo.se

För skolor

Det sägs att alla goda ting är tre. När Norrdans möter barn och unga gör vi det med ett upplägg i tre delar. Alla delar kan förstås bokas var och en för sig, men vi tror att de elever som fått alla tre delarna får en djupare helhetsupplevelse och en starkare relation till dansen.

Titta

Vi erbjuder föreställningar med Norrdans för förskolor, grundskolor och gymnasier. En dansföreställning, utförd av professionella dansare och med ljus, ljud, scenografi och kostym av professionella upphovsmän, ger eleverna en konstnärlig upplevelse. För många barn och ungdomar sker det första mötet med dansen som konstform genom skolan. Våra föreställningar har olika målgrupper, men de är alltid skapade utifrån en konstnärlig idé och vi tycker det är viktigt att barn får möta lika genomarbetade och kvalitativa upplevelser som den vuxna publiken.

Tänka

Dans, precis som annan konst, kan beröra, väcka känslor, vända på perspektiv och ställa frågor. Det är viktigt att eleverna ges utrymme för att reflektera kring sin upplevelse och att de tillåts göra sina egna tolkningar. Där har läraren en stor roll i att vara inspiration och stöd. Vi erbjuder lärarhandledningar som tar upp hur man kan tänka och agera före, under och efter mötet med dansen.

Dansa

Att få dansa själv är också en viktig beståndsdel i hur man skapar en relation till dansen som konstform. Vi erbjuder workshopar som kan vara fristående eller kopplade till en specifik föreställning. De innehåller alltid uppvärmning av kroppen, en genomgång av grundstenarna inom den moderna och nutida dansen, samt rörelsematerial ur en föreställning eller en möjlighet att skapa rörelsematerial utifrån ett specifikt tema eller en frågeställning.