Angela Wörgartner

Dansare/Praktikant

Angela föddes i Tyrolen i Österrike och började dansa vid 3 års ålder. Efter att ha provat Jazz, Modern Dance och Kontakt improvisation utvecklade hon sitt intresse för samtida dans. För att bredda sin dansförmåga bestämde hon sig 2014 för att studera dans och danspedagogik vid Anton Bruckner Privat University i Linz. Där fick hon chansen att bli inspirerad av olika koreografer som Christina Mertzani, Evangelos Poulinas och Jarek Cemerek. Vidare fick hon stipendium till One Small Step Festival på Korfu och arbetade på en utomhusföreställning med Helder Seabra. För att hitta länken mellan studierna och den professionella dansvärlden fattade hon beslutet att söka lärlingsplats.

Angela kommer att arbeta hos Norrdans under säsongen 2018/19 som lärling.