Anna-Leena Järvelin

Produktionsassistent

070-962 11 12

Som produktionsassistent har Anna-Leena ansvar för den löpande dagliga administrationen på Norrdans och har hand om alla praktiska detaljer när det gäller de personer som besöker och arbetar på Norrdans. Dessutom har Anna-Leena ett övergripande ansvar för vår kostym.