Henrik Martinsson

Henrik Martinsson

Teknisk samordnare

070-238 99 65

Som teknisk samordnare är Henrik ansvarig för alla tekniska delar av vår produktionsplanering. Vid turné fungerar han som turnéledare och det är han som gör den praktiska planeringen och bokningen när det gäller resor, transporter och övernattningar. Förutom att han själv är scenmästare är Henrik även arbetsledare åt övrig teknisk personal på Norrdans.