Ian Butler

Ian Butler

Danspedagog

070-298 32 93

Ian är utbildad vid The Ballet Rambert, London Contemporary Dance School och The Martha Graham School.

Han har dansat professionellt vid flera danskompanier bland andra Diversions Dance company ( Wales ), Deeply Rooted Dance Theater ( Chicago ), The Martha Graham Company ( New York ) och Norrdans.