Tina Peschel

Tina Peschel

Repetitör - Föräldraledig

Som repetitör fungerar Tina som koreografernas förlängda arm och ansvarar för att bibehålla föreställningarnas kvalitet efter det att koreografen lämnat oss. Hon är även ansvarig för planeringen av det dagliga arbetet i studio med bland annat schemaläggning och bokning av pedagoger till vår dagliga klass. Under våra turnéer är det Tina som leder den dagliga dansklassen för våra dansare.