mer om Castaways

Kläder, mat, ett enkelt jobb, vilja att klara så mycket som möjligt och underhållning: Det är dessa teman som stått i fokus när koreograf Jarek Cemerek arbetat med Castaways som snart har premiär på Fyren. Han har klivit ut ur sin vanliga bana som abstrakt kreatör och skapat ett verk med stort fokus på skådespeleri.

Jarek Cemerek i studion på Fyren

–        Nu vill jag att du Margherita ger 20 procent till medan du Sam backar 20, instruerar Jarek Cemerek entusiastiskt medan han tillsammans med dansarna Sam Hall och Margherita Mattia repeterar.

Vi befinner oss i Norrdans studio. Det har gått närmare fyra veckor sedan de började arbeta med Castaways och premiären närmar sig. Castaways handlar om två personer som vaknar upp efter en katastrof. Det är ett fysiskt verk som får musklerna i åskådaren att rycka. Det väcker lust till att dansa med till verket.

–        Fysiskt krävande koreografier är ett av mina kännetecken och det som kopplar ihop Castaways med tidigare verk jag skapat. Jag vill inte att publiken ska komma till föreställningen och känna att de skulle ha kunnat göra koreografin bättre själv, förklarar Jarek Cemerek.

Castaways är ett verk skapat utifrån diskussioner Jarek Cemerek haft hemma tillsammans med sin partner.

–        Jag ville att Castaways skulle handla om livet idag och allt som är viktigt. I våra diskussioner hittade vi vissa teman som senare blivit centrala för verket, fortsätter Jarek.

Utöver fysiken skiljer sig Castaways från tidigare verk där han vanligtvis arbetat mycket mer abstrakt. De teman som han och hans partner hittade i sina diskussioner var: Kläder, mat, ett enkelt jobb utan krav på uppmärksamhet från utövaren, att vilja klara av så mycket som möjligt samtidigt och slutligen underhållning.

–        Dessa teman står för det brus som gör livet tomt och som håller oss ifrån att vara oss själva och fokusera på vad som är viktigt för oss som människor. Vad som är intressant med just Castaways är att det erbjuder en lösning på den problematiken.

Vad Jarek Cemerek menar är att åskådaren rent praktiskt kommer att presenteras en lösning under tiden som de tar del av Castaways.

Parallellt med arbetet med Castaways har Jarek även hållit i workshop med barn på Ljustorpskolan i Timrå. Den här speciella möjligheten att jobba med ett verk samtidigt som han instruerat barn i dans har varit viktig för honom.

–        Castaways är ett verk som passar alla, men eftersom det ska turnera på skolor är barnens blick och bidrag till verket viktigt. Till exempel är verkets längd på 30 minuter helt anpassat efter barn eftersom det är så länge de vanligtvis orkar vara fokuserade. För mig är det viktigt att tänka på publikens villkor när jag skapar, förklarar Jarek.

Barnen kommer även att hjälpa till att sätta ljus samt välja kläder och rekvisita.

Vad vill du att publiken ska ta med sig efter att ha sett föreställningen?

–        Jag tror att det är väldigt individuellt vad publiken tar med sig efter en föreställning. Det är egentligen inte så viktigt om någon gör en praktisk förändring, men om en enda person tar det lite lugnare i sitt liv och tar sig tid till det som verkligen är viktigt för denne är det så klart en vinst.

Castaways bygger på idén att vi genom materiella ting flyr från det som är livet. Ett ämne som han menar är viktiga att diskutera med barn eftersom de kommer att påverka dem i deras framtid.

–        Tänk om du tittar på din telefon den sekund när din partner ler kärleksfullt mot dig, det är ett leende som du aldrig kommer kunna få tillbaka, förklarar Jarek.

Själv upplever han att han växer genom projektet för varje dag som går.

–        Det kan handla om allt från att jag själv blir mer medveten om att vara här och nu till att jag får en större medvetenhet runt dansen. Vilka rörelser som är essentiella för att uttrycka en känsla eller nyanser i skådespeleri.

Och just skådespeleriet är centralt i Castaways. Enligt Jarek Cemerek själv är Castaways inget verk för introverta dansare. Mycket av tiden tillsammans med dansarna Margherita Mattia och Sam Hall har gått till att öva på att uttrycka känslor och minspel.

Själv är han väldigt positiv och känner starkt inför Castaways.

­– För mig är verket helt underbart. Jag vaknar varje dag och vill gå till studion för att se dansarna och att se dem utvecklas. Jag vill att publiken ska känna likadant.

Text och foto: Hanna Persson