Öm.tålig community projekt

Ett rörelsebaserat communityprojekt för män i Kramfors

Mer info om projektet

Dans Västernorrland

En regional resurs med uppdrag att stärka och utveckla dansområdet i Västernorrland

Dans Västernorrlands hemsida

Projekt och samarbeten

Vår mission är att skapa och erbjuda en mångfald av upplevelser för människor genom att ständigt utforska och utveckla vår verksamhet. Vi bedriver ett offensivt arbete med produktioner, projekt och pedagogisk verksamhet och söker ständigt nya spännande samverkansmöjligheter. Det kan handla om nya sätt att möta vår publik, samverkan med andra konstformer eller ett konstnärligt utbyte med andra danskompanier och danskonstnärer på såväl lokalt och regionalt plan som nationellt och internationellt.

Fokusår i vänkommun

Just nu är Kramfors Norrdans vänkommun

Det här händer och har hänt under åren