Dancing Partners

Dancing Partners är ett nätverk med fyra danskompanier från fyra olika länder. Initiativet kom ursprungligen från Company Chameleon (Manchester/England), Thomas Noone Dance (Barcelona/Spanien) och Norrdans. Sedan har även Spellbound Contemporary Ballet (Rom/Italien) tillkommit. 2014 utökades Dancing Partners då även även Zawirowania Dance Theatre (Warzawa/Polen) och Company E (Washington/USA) ingick i nätverket.

Inom nätverket bjuder vi in varandra till olika möten där respektive danskompani är värd. Förutom att byta föreställningar med varandra vid dessa möten erbjuder vi alltid olika former av workshopar såväl internt mellan kompanierna som utåt. Vi har även en kontinuerlig dialog där vi utbyter idéer och erfarenheter med varandra på olika nivåer.

Hittills har samarbetet inom Dancing Partners inneburit att vi på Norrdans har haft möjligheten att regelbundet presentera föreställningar i England, Spanien, Italien och Polen. Vid fyra tillfällen har vi varit värd för möten i Sverige. I december 2013 presenterade vi Company Chameleon och Thomas Noone Dance, i oktober 2014 var Zawirowania Dance Theatre och Company E hos oss och gästspelade, i januari 2016 och juni 2017 presenterade vi Thomas Noone Dance, Company Chameleon och Spellbound Contemporary Ballet i Härnösand och Sundsvall.

2018´s version av Dancing Partners innehåller det ambitiösa projektet Re(In)volve där vi delar scenen sida vid sida för första gången. Vi skapar unika verk i Härnösand och Barcelona. Båda verken kommer att utforska temat identitet men ha individuellt innehåll och koreograf. Vi roterar samma basmaterial som vi kryddar med de lokala förhållandena och förutsättningarna. Vi strävar efter en breddad delaktighet bland ensemblerna och involverar lokala aktörer i projektet.

Läs mer på Dancing Partners internationella sida