Nytt verk av Stina Nyberg

v 11-18 2022

Vi är många arter som går en osäker framtid till mötes. Och även om mänskligheten och hennes tal ofta tror sig stå mitt på scenen, utspelar sig det riktiga dramat i kulisserna. Bland knott och ohyra, prassel och snubbel, och i dansens taktila relationer. 

Verket utgår från fåglar som dör, men också från fågeln som metafor för en möjlig ny framtid. 

Fågeln har en självklar plats i danshistorien och har genom en mängd verk tagit plats på scenen. I verket kommer vi att ta avstamp i några av dessa historiska fågeldanser, men också ta oss friheten att med fantasin föreställa oss världen från en annan utgångspunkt. Det processinriktade utvecklandet av verket innebär en övning i att lyssna till småfåglar, småhistorier och små rörelser. En möjlighet att med fågeln som följeslagare ta tillfället i akt att byta perspektiv på tillvaron och lägga märke till detaljer.

I skogarna runt oss dör det snart en fågel. Men om vi lär oss att lyssna lite bättre kanske vi hinner höra vad den har att berätta för oss och lära oss att dansa som framtidens fåglar. De med vackrare klädedräkt, milslånga lockrop och polyamorösa parningsdanser.

Kontakt

Bild på Kristina Gillström