Tillsammans

Anmälan genrep Midnight Oil

 

(English below) Välkommen som genrepspublik till Midnight Oil! Då vi erbjuder ett begränsat antal platser är det först till kvarn som gäller. Det är kostnadsfritt att delta. Observera att föreställningen kommer att filmas i marknadsföringssyfte.


Genrep Midnight Oil onsdag den 28 februari kl 15:00, Härnösands Teater
Anmäl dig senast söndag 25 februari.

 

____________

Welcome as general audience to Midnight Oil! As we offer a limited number of seats, it is first come, first served. It is free to participate. Please note that the performance will be filmed for marketing purposes.


Midnight Oil general Wednesday 28 February at 15:00, Härnösands Teater
Register by Sunday 25 February.

Vid anmälan:

*Jag samtycker till att mina personuppgifter i form av namn, bilder och rörliga bilder som jag förekommer i får användas för publicering i Scenkonst Västernorrlands samtliga kanaler för att informera om Scenkonst Västernorrlands verksamhet.

I Scenkonst Västernorrland ingår: Norrdans, Film Västernorrland, Nordiska Kammarorkestern, Musik Västernorrland och Teater Västernorrland. Med kanaler avses webbplatser, sociala medier samt tryckt material (skrifter, rapporter och dylikt). Materialet kan i enstaka fall komma att användas av våra ägare, arbetsgivarorganisation, samt som pressbilder.

Bilder och filmer används tills vidare och kommer att lagras i Scenkonst Västernorrlands mediebank som är tillgänglig för våra medarbetare. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Personuppgiftsansvarig: Scenkonst Västernorrland. Kontakt: Scenkonst Västernorrlands dataskyddsombud, dataskydd@scenkonstvasternorrland.se. Ändamål: Informera om vår verksamhet. Rättslig grund: Samtycke

Länk till sida om GDPR.