Vi är

Noticing Elswehere Stenstansdagarna

Promenaden startar kl 13:00 från Vängåvan och avslutas vid Konsertteatern. Hela promenaden tar ungefär 45 minuter.

För att anmäla fler personer, öppna formuläret på nytt.