Unikt år för Norrdans – nya publikmöten i fokus

Höga ambitioner och många möten med publiken präglade året hos Dans Västernorrland och Norrdans. Mira Helenius Martinsson, danschef, känner en stolthet över att alla mål som satts inför 2017 har uppfyllts.
– Vi har kunnat visa upp en engagerad och passionerad trupp av dansare.

Nya publikgrupper har hittat till Norrdans som ett resultat av en tydlig strategi. Genom föreställningen Sju gånger sju, som spelades utomhus, öppnades möjligheten att träffa de som vanligtvis inte besöker de traditionella scenerna. Nu står alla dörrar öppna inför 2018, menar Mira.

Den regionala närvaron har varit hög, med föreställningar i skolor runt om i länet och på scener i alla fyra Norrlandslänen. Norrdans lyckades också få internationellt genomslag, bland annat under festivalen La Mercè i Barcelona, där Sju gånger sju, en föreställning koreograferad av sju olika internationella koreografer presenterades. Under festivalen Diaghilev P.S i St. Petersburg gjorde AB3 av Martin Forsberg och Pas De Danse av Mats Ek stor succé.

Skolföreställningar och olika samarbeten med länets skolor är ett vanligt inslag i Norrdans och Dans Västernorrlands verksamhet. Mira menar att skolan är en bra plattform för att möta alla barn oavsett bakgrund. Föräldrar kan ha olika stort kulturintresse, i skolan kan man gå förbi de värderingar som finns i hemmet och alla får en chans att prova på att dansa. Mira menar att unga, speciellt i tonåren, kan få ut mycket av det.

– Dansen ger möjlighet att skapa en hög kroppskännedom och kontroll på alla kroppsdelar, säger Mira.

Verksamheten kring barn och ungas förhållande till dans har präglats av en övertygelse om att låta barn själva få bestämma. I föreställningen Castaways, fick barn från Ljustorps skola vara med och styra innehållet. Barnen fick vara med och bestämma allt ifrån olika rörelser i dansen, till ljussättningen.

– Varje individ behöver bekräftelse och barn behöver få vara egna individer och sätta egna ramar. Det som är intressant och bra enligt en vuxen person kanske inte är det för en sjuåring.

Castaways av Jarek Cemerek är en av tre nyproduktioner från Norrdans under året. Även produktionerna Stor och Liten av Liza Tegel och Peppers Ghost av Fernando Melo hade världspremiär under 2017.

Flera integrationsprojekt har genomförts under året, bland annat projektet Mer Dans där nyanlända har fått testa på att dansa. Mira beskriver dans som icke-verbal kommunikation.

– För nyanlända kan dansen vara en öppning till att lära sig svenska. Dans kan också ge en trygghet och ett sammanhang till dem som känt sig vilsna och utan språk.