Ung tjej iklädd färgglad hatt utstrålar glädje med danskompaniet Norrdans Ung tjej iklädd färgglad hatt utstrålar glädje med danskompaniet Norrdans Ung tjej iklädd färgglad hatt utstrålar glädje med danskompaniet Norrdans

Samarbeten

Dansutvecklare

Dansutvecklarens uppdrag är att främja och öka det allmänna intresset för dans i hela Västernorrland – med särskilt fokus på barn och ungdomar. Förutom detta informerar och samordnar dansutvecklaren också relevanta frågor som rör dans i regionen.

Pojke i rörelse under samtida dansworkshop med danskompaniet Norrdans
Barn utforskar rörelse i gymnastiksal tillsammans med Norrdans
Unga tjejer skrattar och rullar på golvet under dansworkshop med danskompaniet Norrdans.

Vår dansutvecklare arbetar för att synliggöra dansen som konstform, väcka intresse samt öka förståelsen för dansens som uttryck genom att:

  • Via olika nätverk sprida information om aktuella föreställningar, aktiviteter och kurser bl.a. på facebook.
  •  Verka för att barn och unga ska få möta och uppleva dans genom att själva dansa, se föreställningar samt bli uppmuntrade till eget skapande.
  • Årligen arrangera koreografitävlingen Skapa Dans för unga 14-22 år. 
  • Förmedla och samordna workshopar och pedagogiska projekt för förskola, skola och fritid, bl.a. inom ramen för Skapande skola.
  • Anordna regelbundna träffar för verksamma pedagoger och fria dansaktörer.
  • Anordna kompetensutveckling inom dansområdet.
  • Samverka med övriga kulturutvecklare i länet.

 

Dansutvecklarverksamheten ingår i det nationella nätverket SRD – Samarbetsrådet för Regional Dansutveckling. Nätverket sammanför alla Sveriges danskonsulenter/utvecklare som arbetar med strategiskt utvecklingsarbete på uppdrag av sina regioner, län, kommuner, landsting eller andra uppdragsgivare.

Kontakt

Bild på Jenny Lundmark (she/her)